Успехот не е Ваше право. Успехот е Ваша обврска

Оваа страница е за секој оној кој знае дека во животот може да постигне многу повеќе од она што го постигнува во моментот. За миг не можете да постигнете успех, но за миг можете да го смените правецот. 

Најнови Артикли
ДОБРЕДОЈДОВТЕ ВО

MOJOT SVET

Здраво, јас сум
Габриела Ќипровска

Главен извршен директор во Мојот Свет

Успешна жена-претприемач со кристално јасна визија за тоа што сака да постигне. Може да го види светот не како што е денес, туку како би можел да биде и неуморно работи за да го постигне тоа. Верува дека визијата помага да се задржите на вистинскиот пат и да ги постигнете вашите краткорочни и долгорочни цели.

Габриела

Спремни?

5 Нaчини Како Рационално Да Менаџирате Со Вашите Пари